Webové stránky časopisu Průzkumy památek s on-line databázemi článků časopisu, anotacemi a bibliografií památkářské literatury a stavebně historických průzkumů

Vstup na stránky časopisu Průzkumy památek


© 1999–2017, Lepton studio, Národní památkovy ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze