Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
hledánízáznamyperiodika


Architekt - Architekt, (IV. ročník měsíčníku) Nezávislý měsíčník architektů
Vydává: Časopis Obce architektů J. H. & Archys, PrahaAnotovány ročníky, svazky:

1995 / ročník XLI: Architekt; Obec architektů
1997 / XLIII: Architekt, Čtrnáctideník o architektuře; Obec architektů, Praha
1998 / XLIV: Architekt, Nezávislý čtrnáctideník architektů; Obec architektů, Praha
1999 / XLV: Architekt, Nezávislý čtrnáctideník architektů; Obec architektů, Praha
2000 / XLVI: Nezávislý měsíčník architektů; Obec architektů, Praha
2001 / XLVII: Architekt, Nezávislý měsíčník architektů (III. ročník měsíčníku); Obec architektů, Praha
2002 / XLVIII: Architekt, (IV. ročník měsíčníku) Nezávislý měsíčník architektů; Časopis Obce architektů J. H. & Archys, Praha
2003 / IL (V ročník měsíčníku): Architekt, Nezávislý měsíčník architektů; Časopis Obce architektů J. H. & Archys, Praha
2004 / L: Architekt, Nezávislý měsíčník architektů; Časopis Obce architektů, J. H. & Archys, Praha
2005 / LI: Měsíčník Obce architektů; Architekt OA, Praha
2006 / LII, (IX. ročník měsíčníku): Měsíčník Obce architektů; Architekt OA, Praha
2007 / LIII (X. ročník měsíčníku): Architekt, Měsíčník Obce architektů; Architekt OA, Praha
2008 / LIV (XI. ročník měsíčníku): ; Architekt OA, Praha
2009 / LV (XI. ročník měsíčníku): Architekt; Architekt OA, Praha
2010 / LVI (XII. ročník měsíčníku): Architekt; Architekt OA , Praha
2011 / LVII (XIII ročník měsíčníku): Architekt; Kabinet pro Architekt OA , Praha
2012 / LVIII: Architekt, Dvouměsíčník obce architektů; Architekt OA , Praha[Zpět]