Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
hledánízáznamyperiodika


JAR - Jihlavská archivní ročenka
Vydává: Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv v Jihlavě, Brno, JihlavaAnotovány ročníky, svazky:

1999 / I: Jihlavská archivní ročenka; OÚ Jihlava, SOkA v Jihlavě, Jihlava
2002 / 2-3: Jihlavská archivní ročenka; Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv v Jihlavě, Brno, Jihlava[Zpět]