Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
hledánízáznamyperiodika


PA-S - Památky archeologické, Supplementum. Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa
Vydává: Archeologický ústav AV ČR, PrahaAnotovány ročníky, svazky:

1994 / 1: Památky archeologické, Supplementum. 25 years of archaeological research in Bohemia; Archeologický ústav AV ČR, Praha
1994 / 2: Památky archeologické, Supplementum. Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993; Archeologický ústav AV ČR, Praha
1996 / 5: Památky archeologické, Supplementum. Ruralia I; Archeologický ústav AV ČR, Praha
1996 / 6: Památky archeologické, Supplementum. Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa; Archeologický ústav AV ČR, Praha
2000 / 13: Památky archeologické, Supplementum; Archeologický ústav AV ČR, Praha[Zpět]