Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
hledánízáznamyperiodika


PMK - Práce muzea v Kolíně, Řada společenskovědní
Vydává: Regionální muzeum v Kolíně, Kolín



Anotovány ročníky, svazky:

1996 / VI: Práce muzea v Kolíně, Řada společenskovědní; Regionální muzeum v Kolíně, Kolín
2006: Práce muzea v Kolíně, Řada společenskovědní; Regionální muzeum v Kolíně
2007: Práce muzea v Kolíně, Řada společenskovědní; Regionální muzeum Kolín
2010: Práce muzea v Kolíně, Řada společenskovědní; Regionální muzeum Kolín
2011 / Kolín: Práce muzea v Kolíně, Řada společenskovědní; Regionální muzeum
2012: Práce muzea v Kolíně, Řada společenskovědní; Regionální muzeum Kolín



[Zpět]