Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
hledánízáznamyperiodika


Podbrdsko - Podbrdsko
Vydává: Státní okresní archiv Příbram Okresní muzeum v PříbramiAnotovány ročníky, svazky:

1995 / 2: Podbrdsko, Sborník Státního okresního archivu V Příbrami; Příbram
1996 / 3: Podbrdsko, Sborník Státního okresního archivu v Příbrami; Okresní úřad, Státní okresní archiv , Příbram
1997 / 4: Podbrdsko, Sborník Státního okresního archivu v Příbrami; Okresní úřad, Státní okresní archiv, Příbram
1998 / 5: Podbrdsko, Sborník Státního okresního archivu v Příbrami; Okresní úřad Příbram a Státní okresní archiv Příbram ve spolupráci s Okresním muzeem Příbram, Příbram
1999 / 6: Podbrdsko, Sborník Státního okresního archivu v Příbrami; Státní okresní archiv Příbram, Okresní muzeum Příbram, Příbram
2000 / 7: Podbrdsko, Sborník Státního okresního archivu v Příbrami; Státní okresní archiv Příbram Okresní muzeum Příbram
2001 / 8: Podbrdsko; Státní okresní archiv Příbram Okresní muzeum Příbram
2002 / 9: Podbrdsko; Státní okresní archiv Příbram Okresní muzeum v Příbrami
2003 / 10: Podbrdsko; Státní okresní archiv v Příbrami Hornické muzeum Příbram
2004 / 11: Podbrdsko; Státní okresní archiv Příbram, Okresní muzeum v Příbrami
2005 / 12: Podbrdsko; SOA-Praha, Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram, Příbram
2006 / 13: Podbrdsko; Státní okresní archiv Příbram, Státní oblastní archiv v Praze, Hornické muzeum Příbram
2007 / 14: Podbrdsko; SOkA Příbram,SOA v Praze, Hornické muzeum Příbram, Příbram
2008 / 15: Podbrdsko; SOkA Příbram, Hornické muzeum Příbram
2009 / 16: Podbrdsko; SOkA Příbram, Hornické muzeum Příbram
2010 / 17: Podbrdsko; SOkA Příbram, Hornické muzeum Příbram
2011 / 18: Podbrdsko; SOkA, Hornické muzeum , Příbram
2012 / 19: Podbrdsko; SOkA Příbram, Hornické muzeum Příbram , Příbram
2013 / 20: Podbrdsko; Státní okresní archiv Příbram, Příbram
2013 / 20: Podbrdsko; Státní okresní archiv Příbram, Příbram
2014 / 21: Podbrdsko; Státní okresní archiv Příbram, Příbram
2015 / 22: Podbrdsko; Státní okresní archiv Příbram , Příbram
2016 / 2016/23: Podbrdsko; Státní okresní archiv Příbram, Příbram[Zpět]