Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
hledánízáznamyperiodika


Brno - Brno v minulosti a dnes
Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna
rok: 1995
Vydává: Archiv města Brna, odbor vnitřních věcí magistrátu města Brna, odbor kultury města Brna, Muzejní a v
Místo vydání: Brno

Anotované články:[Zpět]