Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 1994


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal
Průzkumy památek – jejich význam v kulturním životě národa
Úvodník

Studie

Jan Muk
Stavebně historický výzkum táborského podzemí
Výsledky soustavného výzkumu unikátního souboru sklepů z 15. století, upozornění na místní specifika ve způsbobu klenutí.

Jakub Vítovský
K datování, ikonografii a autorství Staroměstské mostecké věže
Na základě především uměleckohistorického zkoumání architektury a sochařské výzdoby, rovněž s využitím kamennických značek, navržena nová chronologie a autorské určení stavby.

Jan Anderle
Stavební vývoj feudálního sídla v Čečovicích
Stavebně historický průzkum venkovského feudálního sídla.

František Kašička
Ivančice u Brna - stavebně historický průzkum staré radnice
Mezníkem ve stavební historii budovy byla radikální raně renesanční přestavba.

Martin Ebel
Zapomenutý barokní klášter minoritů v Pardubicích
Barokní podoba budov kláštera, který byl po třicetileté válce přenesen na jiné místo. Autor projektu, stavební plány, přestavby.

Václav Vančura
Sochařská výzdoba kostela sv. Šimona a Judy milosrdných bratří a raná tvorba M. V. Jäckela
K výzdobě pražského chrámu, její realizaci a proměnám s využitím písemných pramenů.

Materiálie

Jan Žižka
Příspěvek k poznání charakteru a barevnosti omítek historických staveb (poznatky z několika okresů středních Čech z let 1981-1994)
Přehled zajímavých nálezů zejména z okresů Rakovník, Mladá Boleslav, Beroun a dále Kutná Hora a Benešov.

Vladislav Razím
Ke stavebnímu vývoji románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Česticích (okres Strakonice)
Příspěvek k poznání stavebního vývoje románsko-gotického kostela, zejména stavební podoba koutové věže.

Jan Sommer
Gotické průčelí domu čp. 634/I v Praze
Nový průzkum přinesl detailnější poznatky o podobě prvního patra.

Pavel Kroupa, Jaroslava Kroupová
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech u Prahy
Ikonografický a slohový rozbor významného cyklu nástěnných maleb, který dosud nebyl literaturou v podrobné podobě předložen.

Karel Kuča
Kostel Matky Boží (sv. Vavřince) v Novém Bydžově – dodatek
Poznámkový aparát a literatura k článku v č. 1994/1.

Z odborného tisku

Zdeněk Dragoun, Jaroslav Peška
Archeologické výzkumy památek v Čechách a na Moravě publikované v roce 1993

Jiří Varhaník, Jiří Fajt
Články s tématikou průzkumů památek ve významných periodikách

Stavebně historické průzkumy

Petr Macek
K soupisu stavebně historických průzkumů

Olga Geislerová
Stavebně historické průzkumy z archivu Památkového ústavu středních Čech v Praze