Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 1995


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Ing. arch. Jiří Škabrada
K problematice publikování průzkumů památek a výchově specialistů
Úvodník.

Studie

Petr Macek, Pavel Zahradník
Bývalý augustiniánský klášter v Litomyšli a jeho stavební proměny
Nové nálezy přinesl rozsáhlý stavebně historický průzkum v letech 1994 a 1995, doplněný sondážními ověřeními. Rozsáhlá plánová příloha.

Martin Ebel, Jiří Škabrada
Stavba roubeného omítaného kostela v Loučné Hoře v letech 1778–1780
Průzkum přinesl nové a zcela jednoznačné informace o průběhu a technologii stavby. Navrhovaná metodika oprav.

Luboš Lancinger, Ladislav Svoboda
Hrad Cimburk u Městečka Trnávky
Z hlediska studia vývoje a typologie moravské hradní architektury jde o cennou ukázku jak dalšího, nově rozpoznaného reprezentanta skupiny hradů s plášťovou zdí, tak i zdokonalování hradních opevnění v době uherských válek.

Miroslav Plaček
K objevu pozdně románského paláce na zámku v Kunštátě a nástin vývoje hradu do začátku 16. století
Výsledky stavebně historické analýzy nádvorního průčelí nejstarší části původního hradu (intaktně dochovaný románský palác až do výše patra). Řada závěrů se liší od dříve zpracovaného SHP.

Michael Rykl
Litovice - hloubkový průzkum tvrze
Podrobný stavebně historický průzkum významné vrcholně gotické tvrze. Vyhodnocení a dokumentace klíčových nálezových situací, výsledky studia dispozice a detailů, které s provozem budovy bezprostředně souvisejí

Materiálie

Jan Žižka
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Železné (okr. Beroun)
Stavební historie, dochované omítkové vrstvy.

Zdeněk Dragoun
Ke staroměstské nábřežní partii Karlova a Juditina mostu
V domě čp. 193/I bylo v suterénu odhaleno v delším úseku zdivo (již dříve podchycené SHP), interpretované jako torzo prvního pilíře Karlova mostu.

Jitka Svobodová
Nálezy v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Libčanech (okr. Hradec Králové)
Zbytky kamenného žlabu - jižní strana, románský sokl s dobře zachovalou římsou, další drobné zazděné články.

František Gabriel, Lucie Kracíková
Dodatek ke stavebně historickému průzkumu Horního zámku v Benešově nad Ploučnicí
Stavební práce odkryly starší řešení interiérů zámecké budovy (dispozice 1. p. východního traktu, konstrukce záklopového stropu).

Jan Sommer
Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě (okr. Česká Lípa)
Průzkum kostela, patrně pozdně románské jádro, souvislost s existencí vsi na staré Lipské cestě.

Klára Benešovská
Gotická podoba kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty na Novém Městě pražském a jeho stavebník
Průzkum východní závěrové stěny polygonu (včetně vysokého gotického osového okna), která je jedinou částí zdi v presbytáři nedotčené barokními úpravami, umožnil rekonstruovat původní vzhled chóru kostela.

Zuzana Všetečková
Poznámky k restaurování dekorativní malby a sochy sv. Jindřicha v sakristii kostela sv. Jindřicha a Kunhuty v Praze
V r. 1994 byly odkryty při 1. etapě restaurátorských prací vápenné a hliníkové nátěry v pásech podél žeber a na žebrech v sakristii kostela (dvojí typ dekorace), datace, okolnosti vzniku sochy, autorství.

Pavel Kroupa, Jan Žižka
Ke stavebnímu vývoji kostela Pozdvižení sv. Kříže v Pyšelích (okr. Praha-východ)
Potvrzení románského jádra stavby, upřesnění jednotlivých stavebních etap kostela.

Dagmar Černoušková, Pavel Borský, Karel Mráz
Stavební vývoj břeclavského zámku
Stavební vývoj zámku shrnut do pěti základních stavebních etap (oproti dvěma dříve uváděným fázím), autorství novogotické přestavby se nepodařilo upřesnit.

Nekrolog

Zdeněk Dragoun, Pavel Vlček
Jan Muk
Nekrolog, bibliografie.

Stavebně historické průzkumy

Petr Macek
Stavebně historické průzkumy – z archivu Památkového ústavu v Ústí nad Labem