Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 1996


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

PhDr. Zdeněk Dragoun
O archeologických památkách, rehabilitaci průzkumů a mírné prosperitě
Úvodník

Studie

Petr Macek, Pavel Zahradník
Zámecký areál v Zákupech
Zevrubný rozbor areálu jedné z nejvýstavnějších venkovských barokních rezidencí v Čechách, včetně dalších úprav, zejména v 19. století; plánová dokumentace.

Martin Ježek
Česká města na foliích würzburského alba (I. část)
Soubor padesáti nesignovaných vedut většinou bavorských, českých, slezských, braniborských a saských měst z oddělení rukopisů Univerzitní knihovny ve Würzburgu. Autor se v příspěvku zabývá určením doby jejich vzniku a mírou věrohodnosti (Beroun, Jaroměř, Náchod, Nový Bydžov, Stříbro).

Miroslav Plaček
Poznatky o středověkém stavebním vývoji zámku ve Vranově nad Dyjí
Výsledky provedené stavebně historické analýzy zaměřené na středověký vývoj objektu (mosty, příkopy, fortifikace, předhradí, suterény, zámek, interpretace geofyzikální prospekce).

František Kašička
Kostel sv. Markéty ve Strakonicích
Výsledky povrchového stavebně historického průzkumu, statických a archeologických sond, stavební historie zástavby na území dnešního městského kostela.

Petr Kroupa
Farní kostel svatého Mikuláše ve Znojmě
Stavebně historický průzkum jednoho z nejvýznamnějších středověkých městských kostelů na Moravě.

Dagmar Černoušková
Obchodně živnostenský pavilón Brněnských výstavních trhů
Urbanistická a architektonická koncepce, stavební podoba a další úpravy, průběh stavby.

Materiálie

Jan Žižka
Příspěvek k poznání charakteru a barevnosti omítek historických staveb (Některé poznatky ze středních Čech z let 1995 - 96)
Charakteristika nálezů a zjištění z oprav omítek v letech 1981-1994.

Dagmar Sedláková
Podnětné nálezy v Arcibiskupském paláci v Praze
Nové poznatky z první renesanční stavební etapy arcibiskupství, porovnání s archivními prameny, plány, ikonografií a dříve zpracovaným SHP.

Jan Sommer
K původní podobě gotických kostelů v Řečici a v Dolním Městě
Podle původního záměru měly být lodi obou kostelů opatřeny valenou klenbou přesahující do konstrukce krovu.

Dalibor Prix
Průzkum kostela sv. Bartoloměje v Malých Heralticích a jeho výsledky
Průzkum vnější barevnosti poukázal na postupný vývoj rokoko-klasicistní stavby i vývoj barevného pojednání atypicky netektonického v partii oken. Stanovena skupina příbuzných staveb v okolí, připomenuta osoba zapomenutého stavitele.

Milena Bartlová
Madona z Velkého Boru u Horažďovic
Posun v dataci vzniku madony (l. 1380–1400) a její nové zhodnocení.

Jan Anderle
Vývoj zájezdní hospody v Červeném Hrádku
Dokumentace současného stavu a dřívější vývoj objektu, který bude demolován.

Z odborného tisku

Zdeněk Dragoun, Jaroslav Peška
Archeologické průzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

Hana Martinková
K průzkumům památek v odborném tisku v roce 1995

Zprávy

Martin Ebel
Vytvoření centrálního archivu stavebně historických průzkumů ve Státním ústředním archivu – grant GA ČR