Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 1997


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Ing. Petr Macek
Stavebně historický průzkum na sklonku 90. let 20. století
Úvodník.

Studie

Jaroslava Kroupová, Pavel Kroupa
Opět k nástěnným malbám v Dolním Bukovsku
Nově objevené části nástěnných maleb doplňují ikonografii doposud známých maleb v tomto kostele.

Martin Ježek
Česká města na foliích würzburského alba (II. část)
Studie seznamuje s pozoruhodným souborem pohledů na města (Praha, Plzeň, exkurs - J. Slavík, Vyobrazení města Kladska na listu č. 37).

Jiří Škabrada
K charakteru domů v českých městech na kresbách würzburského alba
K otázce míry realistického zachycení skutečné podoby domů a podílu dalších vlivů na jejich ztvárnění.

Jiří Varhaník
Kotnovská věž v Táboře
Nové časové a typologické zařazení věže táborského hradu.

Kamil Podroužek
"Barušky" - lidová architektura v pískovcovém podloží
Specifika skalních obydlí (dispozice, technologie stavby, historické okolnosti vzniku).

Materiálie

František Kašička
Kostel františkánského kláštera v Kadani - jeho počátky a stavební proměny
Historický a stavební vývoj komplexu kláštera, současná podoba.

Jan Anderle, Josef Kyncl
Srub v domě čp. 138 v Plzni
Dům na plzeňském náměstí Republiky č. 24 obsahuje ve druhém nadzemním podlaží pozůstatky roubeného komorového patra, v rámci tohoto města unikátní.

Vladislav Razím
K původu hradební zdi bez ochozu
Provenience a rozšíření uvedeného typu hradební zdi v českém a evropském prostředí.

Martin Ebel, Ladislav Svoboda
Zámecký areál v Cerekvici nad Bystřicí
Historický a stavební vývoj zámku, pokusy o hmotové rekonstrukce jednotlivých stavebních fází.

Jan Pešta
Usedlost čp. 1 v Krníně
Příspěvek ke komplexní dokumentaci, na kterou tato stavebně i historicky velice hodnotná usedlost dosud čeká (předběžně datována na konec 15. stol.).

Dagmar Černoušková, Pavel Borský
Janův hrad v lednicko-valtickém areálu
K stavební podobě romantické zříceniny patřící mezi díla architekta Josepha Hardtmutha.

Recenze

Martin Ježek
M. Richter, V. Vokolek, Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města
Recenze

Zdeněk Dragoun
Libri encyclopedici
Recenze

Z odborného tisku

Jiří Bláha, Zdeněk Dragoun, Jiří Fröhlich, František Gabriel, Tomáš Karel, Hana Martinková, Vanda Paluzgová, Jiří Slavík
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 1996