Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 1998


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

PhDr. Pavel Kalina, Csc.
Od průzkumu k interpretaci
Úvodník

Studie

Jan Anderle
Pozdně románský hrad Loket
Souhrn výsledků stavebně historického průzkumu.

Jiří Varhaník
Husitské opevnění hradu Orlíka nad Vltavou
Nedokončené opevnění představuje mimořádný příklad nové syntézy pokročilých prvků, které počítají s využitím palných zbraní (v české fortifikační architektuře nemá bezprostřední obdobu), stavitel, analogie.

Jiří Škabrada
Dům jako sestava trojdílných bytů (K možnostem typologického uspořádání středověkého domu)
Příklady půdorysů domů v Brandýse nad Labem, Pelhřimově, Českém Krumlově, složených různým způsobem z trojdílných bytů.

Dagmar Černoušková
Jaruškův dům v Brně-Králově Poli
Obytný nájemní dům od architekta Josefa Gočára (stavební podoba, umělecko-historický význam stavby).

Materiálie

Zdeněk Dragoun, Jiří Škabrada, Michal Tryml
Zděné šíje pražských románských domů
Na příkladech domů čp. 144/I, 145/I a 459/I dokládána existence zděných valeně klenutých vstupních šíjí u pražských románských domů.

Ladislav Svoboda
Klášter v Pohledu
Stavebně historický vývoj komplexu kláštera.

Alena Nachtmannová
Stavební činnost v Rakovníku v letech 1515–1530 ve světle knihy počtů
Stavební rozmach města v 16. století jedinečně dokumentuje česky psaná městská kniha počtů.

Pavel Zahradník
Kostel sv. Alžběty ve Svatém Poli a jeho barokní přestavba
Na základě dosud nepovšimnutých archivních pramenů stanoveno autorství umělců a řemeslníků, kteří se na této přestavbě podíleli, rovněž tak i její předloha.

Kateřina Cirglová
Kaple Nejsvětější Trojice v Heřmanově
Především na základě rozboru konstrukce půdorysu potvrzen dříve určený autor i datace (1720, K. I. Dientzenhofer).

Ludvík Losos
Průzkum barevnosti zámku Jaroměřice nad Rokytnou
Interpretace barevnosti fasád původního (manýristického) objektu, Prandtauerovy přestavby zámku a dnes hlavního průčelí.

František Kašička
Novorenesanční sídlo a dvůr v Michalovicích ve stavebně historické analýze
Stavebně historický rozbor, současný stav.

Recenze

Zdeněk Dragoun
D. Líbal, J. Muk, Staré Město pražské. Architektonický a urbanistický vývoj
Recenze

Jiří Varhaník
J. Úlovec, Hrady, zámky a tvrze na Chebsku
Recenze.

Zdeněk Hazlbauer
R. Krajíc, Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici čp. 28)
Recenze.

Martin Ježek
V. Urfus a kol., Kamenné kříže Čech a Moravy
Recenze.

Stavebně historické průzkumy

Petr Macek, Richard Mayer
Stavebně historické průzkumy z archivu Památkového ústavu v Brně

Martin Ebel
Seznam SHP odevzdaných v roce 1997 v rámci grantu GA ČR 103/97/0593 do SÚA