Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 1999


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

PhDr. Jan Müller
Průzkumová dokumentace a problémy jejího spravování v Českém Krumlově
Úvodník

Studie

Jan Müller
Český Krumlov v umělecko-historické literatuře, bilance a perspektivy
Zhodnocení výsledků ,,krumlovských výzkumů" posledních padesáti let na základě retrospektivní recenze knihy V. Mencla a kol. ,,Český Krumlov. Jeho život a umělecký růst." (Základní oborové syntetické publikace, práce vlastivědného, turistického a průvodcovského charakteru, literatura archeologická, obecně historická, nepublikované průzkumy, restaurátorské zprávy.)

Michal Ernée, Karel Nováček
K počátkům českokrumlovského hradu (výsledky archeologického výzkumu v letech 1994–1995)
K počátkům hradní dispozice, funkčním a komunikačním schématům hradu (před koncem 13. stol. hrad se dvěma jádry a opevněnou plochou s metalurgickou hutí a bránou, situace odkryté na 1. a 2. nádvoří).

Vladislav Razím
Opevnění města Českého Krumlova ve středověku I - Latrán a Nové Město
Urbanistický vývoj této městské části, dokumentace dochovaných částí opevnění, jeho stavební podoba a vývoj, interpretace, analogie.

Helena Soukupová
Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově
Stavebně historický vývoj, stavební a umělecké vlivy, k otázce vybavení kláštera rukopisy a relikviáři, jeho postavení v rámci mendikantské architektury, podíl kláštera na soudobé duchovní problematice (historické a řádové prameny).

Materiálie

Zuzana Všetečková
Středověké nástěnné malby v kostele sv. Víta v Českém Krumlově
Popis maleb a jejich zařazení do kontextu nástěnných maleb krásného slohu v českých zemích.

Michal Ernée
Archeologická památková péče v Českém Krumlově
Problém ochrany a hospodárného využívání historických terénů na dvou příkladech – plocha bývalé dolní panské zahrady, blok domů v centru města (čp.19–23, 25, 27, 29–32).

Anna Kubíková
Středověký českokrumlovský hrad ve světle archivních pramenů
Shrnutí a revidování písemných pramenů ke středověkým dějinám hradu se zvláštním ohledem na jeho stavební podobu.

Anna Kubíková
Příspěvek k renesanční podobě tzv. Máselnice na českokrumlovském zámku
Renesanční podoba a stavební vývoj původně gotické budovy.

Jiří Bloch
Vývoj povrchových úprav domu čp. 32 v Českém Krumlově
Interpretace bohatých nálezových situací na západním a severním průčelí (vrcholný středověk, pozdní středověk, renesance, pozdní renesance, baroko, klasicismus, 2. pol. 19. a poč. 20. stol.).

Jiří Škabrada
Dva výjimečné vaznicové krovy z období pozdního středověku v Českém Krumlově
Jeden z největších a nejstarších dochovaných zaatikových pultových krovů v domě čp. 32 a dům čp. 19 s pozoruhodně dimenzovanými krokvemi a mimořádným tesařským zpracováním.

Jiří Bláha
Výsledky průzkumu historických krovů v klášterech klarisek a minoritů v Českém Krumlově
Typologický rozbor a hodnocení krovových konstrukcí, stavebně historický vývoj zastřešení klášterního komplexu.

Josef Kyncl, Tomáš Kyncl
Dendrochronologie Českého Krumlova a okolí (stav ke konci roku 1999)
Informace o stavu tvorby místních standardních chronologií, o postupu prací při datování významných stavebních památek (od r.1994). Kromě staveb v Českém Krumlově kostel ve Chvalšinách a klášter ve Zlaté Koruně.

Z odborného tisku

Jiří Bláha, Zdeněk Dragoun, Jiří Fröhlich, František Gabriel, Tomáš Karel, Hana Martinková, Vanda Paluzgová, Jana Peková, Jiří Slavík
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 1998