Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2000


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

ing. arch. Milena Hauserová
Souvislosti
Úvodník

Studie

František Gabriel, Kamil Podroužek
Skalní sídliště Sloup
Vývoj stavební podoby a nový náhled na funkce, které toto místo v minulosti mělo.

Jiří Varhaník
Hlízová věž hradu Zvíkova
Dokumentace současné stavební podoby, slohový rozbor (datace rámcově do doby brzy po polovině 13. století), interpretace, analogie.

Miroslav Plaček
Identifikace středověkého jádra hradu Sádku a jeho vývoj

Jan Anderle, Martin Ježek, Jan Zavřel
Průzkum selské usedlosti čp. 2 v Sakách na Slánsku
Nejstarší doposud v Čechách zjištěný stojící pozůstatek vesnického domu (část roubené jizby z doby kolem přelomu 15. a 16. století), přehled stavebně historického vývoje, charakter staršího osídlení lokality.

Josef Kyncl
Exkurz: Dendrochronologie roubeného domu čp. 2 v Sakách
Dřevo kuláčů srubu datováno do r. 1494, stropních trámů r. 1780.

Jan Pešta
Zámek Pravonín
Stavebně historický průzkum zámku.

Materiálie

Zdeněk Dragoun
Předběžné výsledky sledování rekonstrukce spodních podlaží domu čp. 549/I na Staroměstském náměstí v Praze
Stavební vývoj domu (románská část, rozsah gotické přestavby, renesanční úpravy), návaznost na sousední zástavbu.

Tomáš Berger, Jan Royt
Nově odkryté nástropní malby v kapli Panny Marie a sv. Karla Boromejského v italském špitále v Praze na Malé Straně
Ikonografie a výtvarný charakter nově objevených maleb, které patří k malbám nejranějšího období baroka v Praze.

Pavel Zahradník
Zednický rod Koschů a Jan Kryštof Kosch, neznámý stavitel z Klášterce nad Ohří
Archivní prameny k působení rodiny Koschů, stavební aktivity Jana Kryštofa (největší známá práce - kostel v Radnicích).

Kateřina Cirglová
Sloup Nejsvětější Trojice v Teplé
Analýza, návrh autorského určení, upozornění na kompoziční a architektonické vazby.

Recenze

Vladimír Hrubý
P. Vorel, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy
Recenze

Jiří Slavík
E. Semotanová, M. Richter a kol., Historický atlas měst České republiky, svazek č. 5, Hradec Králové
Recenze.

Stavebně historické průzkumy

Naďa Goryczková
Stavebně historické průzkumy z archivu Památkového ústavu v Ostravě