Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2001


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Nekrolog

Petr Macek
Dobroslav Líbal odešel
Nekrolog

Úvodník

PhDr. Luboš Lancinger
Archivní průzkum
Úvodník

Studie

Petr Macek, Pavel Zahradník, Jan Beránek
Bývalý klášter obutých augustiniánů v Pšovce u Mělníka
Rozbor a zhodnocení stavby je rozšířen o exkurs, který naznačuje některé obecnější závěry (význam stavby pro pochopení charakteru tvorby 13. století).

David Merta
Nejstarší měšťanská kamenná architektura v Brně
Fragmenty domů datovány do poslední třetiny 13. století, společné znaky, popis staveb známých k r. 2001 (převážně identifikovány archeologickými metodami).

Jan Pešta
Zámek Kuřivody
Výsledky stavebně historického průzkumu, dokumentace současného stavu a historie místa, hmotové rekonstrukce zámku.

Pavel Zahradník
O vzniku zámku ve Veltrusích
Nově objevené archiválie (mapy, plány, účty, kalendáře) přinášejí nové poznatky a potvrzení k první vrcholně barokní etapě stavby (doba založení stavby zámku, autor projektu, předlohy, průběh stavby).

Materiálie

Martin Ježek, Jan Sommer
Bývalý kostel sv. Václava ve Vraclavi
Příspěvek k objasnění geneze obce, vztah kostela (archeologický výzkum kostela, popis budovy, datace) a zaniklého hradiště (shrnutí dosavadních zpráv o kostele a o raně středověkém hradu).

Jiří Militký
Exkurs: Mince z hrobu č. 13 z míst presbytáře kostela sv. Václava ve Vraclavi
Nález brakteátu, zajímavé nálezové okolnosti („obol mrtvých“ – všechny podobné nálezy pocházejí z kostelních pohřebišť, což může být nepřímou indicií pro existenci zdejšího kostela již ve 13. stol.).

Pavel Kroupa
Průzkumy tří kostelů na Litoměřicku a Slánsku (příspěvek k sakrální architektuře okruhu biskupa Jana IV. z Dražic)
Povrchové průzkumy a slohové analýzy kostelů souvisejících s osobou biskupa nebo hutí působících na jím iniciovaných stavbách (Dubany n. O., Lounky, Velký Páleč).

Pavel Borský, Dagmar Černoušková
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově
Dějiny kostela, stavební proměny, popis současné barokizované stavby původně pozdně gotické.

Libuše Dědková, Antonín Grůza
Renesanční zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
Stavebně historický vývoj, sgrafitová výzdoba fasád (popis figurálních výjevů).

Petra Peštová
Klasicistní domovní dveře a vrata v Železnici
Katalog nejvýznamnějších klasicistních dveří a vrat, typologické členění tohoto mimořádného zachovaného souboru.

Diskuse

Vladislav Razím
Hrad Rabí románský?
Polemika s nově prezentovaným nepodloženým názorem o románském původu velké věže hradního jádra.

Stavebně historické průzkumy

Martin Ebel
Centrální archiv stavebně historických průzkumů, přírůstky za rok 2000, 2001

Z odborného tisku

Jiří Bláha, Zdeněk Dragoun, Jiří Fröhlich, František Gabriel, Tomáš Karel, Markéta Krmenčíková, Hana Martinková, Vanda Paluzgová, Jana Peková, Jiří Slavík
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2000