Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2002


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Pavel Kroupa
Průzkumy památek a my
Úvodník.

Studie

Jiří Škabrada, Martin Ebel
Dům čp. 57, zvaný Daliborka, v Lounech
Výběr informací z nejzajímavějších momentů starších stavebních dějin tohoto pozoruhodně dochovaného domu (roubená obytná místnost, pozdně gotická a renesanční přestavba domu).

Vladislav Razím
K problematice stavební podoby a vývoje středověkého opevnění města Loun
Urbanistická osnova (její specifika), nástin rekonstrukce stavebního a urbanistického vývoje městského opevnění od 13. do počátku 17. století (archivní prameny).

Petr Kroupa
Klášterní kostel v Sedlci u Kutné Hory v kontextu cisterckého stavitelství (dílčí úvaha k problematice gotické architektury)
Ve vztahu ke zdrojům stavby se autor snaží prokázat větší úlohu vlivu cistercké architektury ve srovnání s vlivy českými.

Jan Anderle, Josef Kyncl
Vývoj horního hradu v Bečově nad Teplou
Zmapování aktuálního stavu poznání stavebního vývoje horního hradu, zvláště s ohledem na středověké etapy stavebního vývoje, výsledky dendrochronologického průzkumu (zvláštnosti lokality).

Materiálie

Jan Pešta
Fara (bývalá tvrz) v Třebotově
Zachycen kontinuální vývoj od vrcholně středověké tvrze přes pozdně středověké a renesanční sídlo, barokní opatskou rezidenci až po klasicistní faru, zachovány všechny podstatné historické konstrukce a řemeslné detaily.

Jiří Bláha, Marta Procházková
Poznatky z průzkumu krovů hradního paláce na Pernštejně
Výsledky výzkumu věnovaného stavebnímu vývoji zastřešení hradu.

Michal Panáček
Nález rytiny podélné vazby krovu na kostele v Lounkách
Nalezené kresebné schéma zřejmě zachycuje krov, který vznikl při výstavbě nad novým presbytářem snad již někdy v průběhu 15. století.

Dagmar Stará
Cínové rakve ze šporkovské krypty v Kuksu
Popis restaurovaných rakví, určena dílna jejich řemeslného zhotovení.

Dana Hladíková
Divadelní architektura ateliéru Fellner&Helmer v Čechách a na Moravě
K podobě budov divadel pocházejících z uvedeného ateliéru. Rozsah jeho činnosti.

Recenze

Jiří Fiedler
J. Klenovský, Židovské památky Moravy a Slezska
Recenze.

Petr Macek
F. Kašička, Stavebně historický průzkum
Recenze.

Z odborného tisku

Jiří Bláha, Zdeněk Dragoun, Jiří Fröhlich, Tomáš Karel, Markéta Krmenčíková, Hana Lukešová, Hana Martinková, Vanda Paluzgová, Jiří Slavík
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2001