Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2003


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Petr Kroupa
Autenticita památek a my
Úvodník.

Studie

Miloš Suchomel, Pavel Zahradník
Archivní prameny o sochařské tvorbě Jana Hájka
Nová autorská připsání rozpoznaná na základě archivních zjištění, rovněž nově poznané Hájkovy kresebné návrhy rámových oltářů.

Milada Radová-Štiková
Portál v Záboří nad Labem
Nově předložená hypotéza k původu a podobě portálu významného románského kostela.

Michal Panáček
Kostel sv. Kříže v České Lípě a stavebně historická analýza krovu jeho stanové střechy

Materiálie

Zdeněk Dragoun, Jiří Škabrada, Michal Tryml
Několik nových poznatků o pražských románských domech
Odkrytí omítek při opravách po povodních ze srpna r. 2002 zpřístupnilo některé části zdiv domů, které byly v době zpracování katalogu románských domů zakryté (domy čp. 144/I, 368/III, 382/III, 323/I), výsledky průzkumu.

Radim Vrla
Hrad Starý Světlov
Výsledky archeologického výzkumu z r. 1983, stavebně historických pozorování a zpracované podrobné rešerše historických údajů. Zajímavým zjištěním je kompaktní vápenný nátěr vnějšího líce parkánové hradby (na moravských hradech dosud nezjištěno).

Michal Panáček, Milada Radová-Štiková
Stanová střecha s vyhlídkovou bání domu čp. 15 Kalich
Výjimečné řešení střechy litoměřického domu (dochovaného v částečně pozměněné renesanční podobě). Konstrukce polygonální krovové stolice, časové přiřazení vzniku obou konstrukcí na základě jejich popisu i ikonografických materiálů, dendrochronologický průzkum, upřesnění datace výstavby celého domu, tvarové analogie (zdůrazněn význam této nejvýchodněji zachované konstrukce).

Petr Uličný
Valdštejnovo casino u Jičína
K autorství, zamýšlené podobě (projekty) a současnému stavu této nedokončené stavby.

Jan Pešta
Z průzkumu domu čp. 209 ve Vrchlabí
Stavební historie velmi hodnotného domu, v jádru barokního, dobře zachovaného, který však v nedávné době vyhořel a byl značně poškozen.

Zprávy

Alfréd Schubert
Zpráva o 2. konferenci stavebně historického průzkumu (téma - okna, dveře)

Stavebně historické průzkumy

Jan J. Outrata, Lenka Matiášková
Stavebně historické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze III-Josefov

Martin Ebel
Grant GA ČR 103/00/1191 – centrální archiv stavebně historických průzkumů, přírůstky za rok 2002