Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2003


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

PhDr. Bohumil Samek
Česká uměnověda, výzkum památek a něco souvislostí
Úvodník.

Studie

Dalibor Prix
Středověký městský kostel Panny Marie v Hlubčicích
Podrobný stavebně historický průzkum významného městského kostela (dnes na území Polska).

Vladislav Razím
Dolní palác hradu Žebráka. Několik poznámek k problematice dřevem zateplených prostor českých hradů
Průzkum a dokumentace stavby, obsahující mimořádně dobře dochované pozůstatky vložené srubové konstrukce. Datování na základě dendrochronologického průzkumu, nový návrh historických okolností a původního určení paláce. Exkurs do problematiky významu a funkce okenních otvorů trojúhelného seskupení na středověkých stavbách.

Tomáš Kyncl
Datování dřeva z hradu Žebrák
Dendrochronologická datace trámu získaného ze zdiva tzv. dolního paláce hradu (1424).

Alena Nachtmannová
Kostelec nad Černými lesy v éře Smiřických. Provoz a vybavení renesančního zámku
Každodenní život, provoz a vnitřní vybavení zámku na počátku 17. století, na základě souboru pramenů, především tzv. Zlaté knihy - obsáhlého urbáře panství Kostelec a pozůstalostních inventářů.

Petr Macek, Pavel Zahradník
Barokní architekt a stavitel Václav Špaček
Výsledky rozsáhlého průzkumu věnovaného dílu V. Špačka doprovází katalog takřka 80 lokalit. Nové zhodnocení a zařazení této významné osobnosti barokního stavitelství.

Materiálie

Rudolf Procházka
Pozdně románský dům z areálu minoritského konventu v Brně
Dům představuje nejstarší relativně dobře datovaný objekt svého druhu v Brně, výsledky záchranného archeologického výzkumu.

Kamil Podroužek
Mons Calvus u České Lípy, poustevna s kaplí Nejsvětější Trojice
Datace vzniku a stavební podoba dnes již takřka zaniklé kaple, historie místa.

Jan Pešta
Nové poznatky o stavebním vývoji zámku (jezuitské rezidence) v Žirči
Stavební vývoj, současná podoba zámku a míra zachování původních konstrukcí, historický průzkum.

Recenze

Jaroslava Kroupová, Pavel Kroupa
F. Dvořák, Po Karlově mostě, 20 zastavení s Františkem Dvořákem
Recenze

Z odborného tisku

Jiří Bláha, Zdeněk Dragoun, Jiří Fröhlich, Tomáš Karel, Markéta Krmenčíková, Hana Lukešová, Hana Martinková, Vanda Paluzgová, Jiří Slavík
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2002