Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2004


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Jan Žižka
Něco o práci památkáře a jednom druhu průzkumů architektonického dědictví
Úvodník

Studie

Jan Beránek, Martin Ebel, Petr Čech
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Žatci
Výsledky archeologického a stavebně historického průzkumu (z architektonického hlediska jeden z nejvýznamnějších farních chrámů českých královských měst stál dosud na okraji bádání).

Karel Nováček, Vladislav Razím, Martin Ebel
Opevnění města Tachova
Zvláštnosti městského areálu (umístění původního kostela, typologie hradu) v souvislosti se systémem městského opevnění (důležité stavební detaily).

Petr Kroupa
Hrad Nový Hrádek u Znojma
Zachované části hradu (v dříve nepřístupném pohraničním pásmu) jsou dokladem středověkého stavitelství s řadou autentických stavebních konstrukcí. Stavebně historický průzkum se rovněž opírá o výsledky rozsáhlého dendrochronologického průzkumu (53 vzorků).

Tomáš Kyncl, Lenka Šabatová
Dendrochronologické datování dřeva ze zříceniny hradu Nový Hrádek
Zbytky původního lešení stavbu datují na přelom 50. a 60. let 14. století, důležitou přestavbu do konce 20. let 15. století (rozsáhlý zpracovaný materiál – 53 vzorků.)

Richard Biegel
Architekt Anselmo Lurago
Vývoj názorů na architektovo místo v kontextu dějin české barokní architektury, současný obraz (přehled jeho základních tendencí). Hypotetické určení kaple sv. Michala v Kozinci u Holubic jako raného díla architekta.

Materiálie

Jindřich Noll, Jiří Varhaník
Příspěvek k poznání vnějšího opevnění Kunětické Hory (K otázce původní podoby pernštejských rondelových fortifikací)
Vývoj opevnění (nová zjištění), koncepce vnějšího opevnění hradu srovnávána s obdobnými opevněními některých pernštejnských sídel (vliv B. Rieda, provenience).

Luboš Lancinger
Jindřišská věž na Novém Městě pražském ve světle archivních pramenů
Nové poznatky k datování stavby (archivními prameny doložen v 15. století vznik pouze zvonové stolice, v plné výšce věž dostavěna až na konci 16. stol.).

Jan Pešta
Zámek Jirny
Objekt se středověkým jádrem, (stavební vývoj, současná podoba z romantické přestavby). Upozornění na vrcholné nástěnné malby od J. Navrátila a zachovaný soubor originálních řemeslných prvků.

Jan Anderle, Martin a Ivana Ebelovi
Bolevecká soustava rybníků – příspěvek k dějinám rybníkářství na Plzeňsku
Na základě písemných pramenů a dendrochronologického rozboru vzorků dřevěných součástí zařízení hrází je stanoven předpokládaný středověký rozsah soustavy (politické a hospodářské souvislosti stavby).

Zprávy

Jindřich Noll
Od hledání stop k praktickému užití - stavebněhistorický průzkum v péči o památky
Zpráva ze sympozia

Z odborného tisku

Jiří Bláha, Zdeněk Dragoun, Jiří Fröhlich, Tomáš Karel, Markéta Krmenčíková, Hana Lukešová, Hana Martinková, Vanda Paluzgová, Barbora Roučková, Jiří Slavík
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2003

Lukáš Hyťha, Hana Martinková
Bibliografický rejstřík časopisu Průzkumy památek – ročník 1–10, 1994–2003