Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2006


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Alfréd Schubert
Ke smyslu průzkumu a dokumentace širšího souboru historických staveb
Úvodník

Studie

Michal Cihla, Michal Panáček
Středověký most v Roudnici nad Labem
Dokumentovány a analyzovány zbytky konstrukce (včetně dendrochronologie).

Martin Pavlíček
Severin Tischler (1705-1742/1743)
Umělecká osobnost, sochařské dílo

Marek Kiecoň, Dalibor Prix, Michal Zezula
Měšťanské domy čp. 30 a 31 v Horním Benešově, výsledky stavebněhistorického průzkumu a archeologického výzkumu
Výsledky SHP, vývoj dispozice, proměny parcelace.

Materiálie

Ladislav Varadzin, Ivo Štefan
Archeologický výzkum zaniklé boční lodě konventní baziliky sv. Vavřince na Mělníku-Pšovce
Rekonstrukce půdorysu a podoba interiéru boční lodi, podoba původního gotického portálu, novověké adaptace.

Jan Royt, Dagmar Hamsíková, Radana Hamsíková, Jiří Čepelák
Středověké nástěnné malby v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka
Stylové zařazení, datace, tematika a ideový koncept maleb, donátorství.

Radim Vrla, Tomáš Kyncl, Jiří Novotný
Dům s Tanečním sálem na Buchlově
Výsledky povrchového SHP, dendrochronologická expertiza dřevěných prvků konstrukce stropu a krovu.

Jaroslav Panáček
Abondio nebo Aponte?
Rozluštění dosud mylně uváděného příjmení a osoby českolipského stavitele 18. století.

Zprávy

Jan Sommer
Na okraj prvního roku operativního průzkumu a dokumentace historických staveb v NPÚ - několik poznámek a příkladů
Výsledky plnění institucionálního úkolu č. 21301.

Václav Bok
Konference Klášter Zlatá Koruna: dějiny – památky – lidé. Zlatá Koruna 17.–19. 5. 2006
Zpráva z konference.

Diskuse

Jiří Slavík
K opevnění města Jičína
Polemika s článkem P. Uličného: Opevnění města Jičína v 16. stol., zveřejněném v č. 1/2004 téhož časopisu.

Recenze

Richard Němec
Andreas Bruschke: Bauaufnahme in der Denkmalpflege, Stuttgart, Fraunhofer IRB Verlag, 2005
Recenze

Z odborného tisku

Zdeněk Dragoun, Hana Duhajská, Jiří Fröhlich, Tomáš Karel, Markéta Krmenčíková, Hana Lukešová, Hana Martinková, Vanda Paluzgová, Barbora Roučková, Jiří Slavík
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2005