Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2007


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Jan Bradna
Postavení restaurátora v současné péči o památky a jeho podíl na průzkumech
Úvodník

Studie

Jan Anderle
Tzv. Pluhovské domy v jádru hradu Bečova nad Teplou
Identifikace dosud neznámé nejstarší fáze jádra, zpřesnění vzniku paláce, podoba, vývoj.

Linda Foster
Exkurz: Bečov nad Teplou – Archeologické sondy v tzv. Pluhovských domech
Odhaleny pozůstatky zámecké kuchyně (16.–18. století), potvrzení původního severního vstupu do sklepů (nyní v hl. 3,30 pod terénem).

Jan Žižka
O kostele sv. Prokopa v Záboří nad Labem
Stavební podoba a vývoj kostela, podněty k dalšímu bádání - stáří tzv. předsíně, původ románských článků v jižním průčelí lodi.

Petra Načeradská
Dějiny kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem na základě písemných pramenů
Majitelé a příslušnost fary, první popis kostela, stavební úpravy, opravy, seznam zjištěné ikonografie a plánů.

Jan Sommer
Záboří nad Labem, kostel sv. Prokopa (hlavní poznatky z první etapy průzkumů kostela)
Možnosti časových zařazení vzniku kostela, datování předsíně, původní poloha portálu, původ a huť, dosavadní zjištění.

Karel Kibic ml.
Průzkum věže kostela v Záboří nad Labem při opravě
Nové nálezy (části záklenků trojitých sdružených oken spodního patra), stavební materiál, datace výstavby věže (více etap), zaznamenány stopy po požáru.

Filip Velímský
Příspěvek k diskusi o charakteru a stáří stavby kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem
Výsledky dvou archeologických výzkumů, charakter svrchních vrstev geologického podloží, stanovena rozdílná technika provedení základů čelní zdi předsíně a románských částí kostela.

Jan Bradna
Poznatky restaurátora získané při restaurování románského portálu kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem
Poznatky průzkumu, vývoj památky i stavební konstrukce, důkazy druhotného osazení portálu (1170), doba vzniku předsíně, opravy, stavební změny v době baroka, změny úrovně terénu, naznačeny autorské souvislosti a restaurátorské postupy, rozdíly v užití a zpracování materiálu.

Zdeněk Štaffen
Petrologický průzkum portálu v jižním průčelí lodi kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem
Materiál portálu, konstrukční zajímavosti.

Karol Bayer, Tatjana Bayerová
Technologický průzkum vstupního portálu kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem
Stav a příčiny koroze kamene, analýzy fragmentů barevných vrstev.

Materiálie

Petr Uličný
Příběh jičínského semináře
Složitá cesta hledání podoby a polohy dnes nenápadné stavby malého města (náročnost plánů, proporční moduly).

Robert Vejvoda, Jiří Úlovec
Zaniklý lovecký zámek Nákle u Orlíku nad Vltavou
Rekonstrukce podoby zaniklé stavby (1959) na základě částečně dochované dokumentace.

Miloš Suchomel
O ztrátách autentičnosti sochařských uměleckých památek
Pojem autentičnosti, přínos dokumentace, současný stav vybrané skupiny soch v severních a středních Čechách.

Stavebně historické průzkumy

Jan J. Outrata, Josef Hájek
Stavebněhistorické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze, VI - mimo rezervace, II. část (Ko-Ž)