Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2007


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Miloš Suchomel
Průzkum - zásadní etapa restaurace
Úvodník

Studie

Miloš Suchomel
K výtvarnému dualismu barokní sochařské umělecké tvorby
Vzájemný vliv a význam sochařsko-malířské výtvarné metody na základě archivních materiálů a restaurátorských průzkumů, význam dobového vkusu.

Michael Rykl
Příspěvek k výzkumu středověkých světnic
Dílčí zobecnění na základě nálezů (nejstarší datace 1337 ze Starého Města pražského, dále příklady ze Lštění, Kestřany a Lošany).

Jan Pešta
Pražská usedlost Hřebenka
Popis, vývoj, současná podoba původně raně barokní stavby, na poč. 20. stol. určené k demolici, následně přestavěné.

Materiálie

Helena Ammerich, Eliška Fechnerová, Zoi Spyranti
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela Všech svatých ve Stvolínkách
Dějiny obce, analýza její historické urbanistické struktury, popis objektu, stavební vývoj.

Karel Kibic ml.
Zámecká věž a kostel sv. Martina v Nových Dvorech. Specifický projev doby renesance na Kutnohorsku
Nové nálezy při opravě – podoba interiéru věže, renesančně upravované, řešení její barevné výzdoby, přístavba kostela, včetně dendrochronologického zpřesnění výstavby.

Jan Kypta
Stopy neobvyklé ztužující konstrukce ve zdivu bašty hradu Helfenburka u Bavorova
Prezentace dokumentovaných prvků patřících k pohusitské fortifikaci, popis reliktů.

Eva Zápalková
Křížové cesty při poutních místech ve východních Čechách
Společné znaky uměleckohistorické, sociokulturní, řemeslné zvyklosti, patronace, katalog lokalit (datace, zakládání, vývoj).

Hana Hermanová
Gotické dřevořezby v jindřichohradeckém muzeu
Chronologicky členěné skupiny souboru, jejich typologie a vlivy.

Zprávy

Jan Sommer
Operativní průzkum a dokumentace historických staveb v NPÚ- poznámky k postupu v roce 2006
Výsledky plnění institucionálního úkolu č. 21301.

Z odborného tisku

Zdeněk Dragoun, Hana Duhajská, Daniel Kovář, Markéta Krmenčíková, Blanka Kynčlová, Hana Lukešová, Hana Martinková, Jitka Neužilová, Barbora Roučková, Jiří Slavík, Vlastimil Sochor, Vanda Svobodová
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2006