Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2008


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Jan Royt
Restaurování nástěnných maleb. Historik umění a restaurátor
Úvodník

Studie

Alena Nachtmannová
Hospodářské budovy v provozu barokního velkostatku na panství Kostelec nad Černými lesy
Podoba a fungování budov na základě informací rozsáhlého urbáře v porovnání s inventárními soupisy, vývoj panství na konci 17. století.

Vladislav Razím
K významu a stavební podobě románského hradu Přimda
Popření identifikace hradu s místem uváděným Kosmovou kronikou k r. 1121, revize dosavadních výsledků stavebněhistorického průzkumu.

Hana Brzobohatá, Aleš Pospíšil, Zdeněk Štaffen, Filip Velímský
Příspěvek k poznání stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory
Stručné shrnutí aktuálních výsledků archeologického, antropologického a petrografického průzkumu a výběr ze stavebněhistorického průzkumu.

Jan Kypta, Jan Pešta, Jaroslav Šulc, Jan Veselý
Dějiny a stavební podoba renesančního mlýna v městečku Lázně Toušeň
Zmíněn také vliv specifického sociálního statutu držitelů na mimořádnost staveb v oblasti.

Dagmar Černoušková, Josef Janeček, Karel Ksandr, Pavel Zahradník
Nové poznatky ke stavební historii vily Tugendhat a k její obnově a rekonstrukci v letech 1981–1985
V rámci nového stavebně historického průzkumu provedena analýza předchozí obnovy a rekonstrukce, výklady a interpretace vily, přínos nových archivních materiálů a svědectví.

Materiálie

Karel Kibic ml., Filip Velímský
Příspěvek ke stavební historii kostela sv. Jana Křtitele v Malíně
Stavební vývoj, výsledky archeologického průzkumu.

Hynek Látal
Poznámky ke stavební historii kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti
Nález významného fragmentu pozdně středověkých slunečních hodin, stavební souvislosti a vývoj stavby.

Václav Rybařík
Kámen v historii stavby a oprav Karlova mostu v Praze
Užitý stavební materiál, mostu, věží, sochařské výzdoby.

Hana Myslivečková
Renesanční sepulchrální tvorba Jana Miliče (Johannese Milicze)
Soupis dosud známých prací, rozšíření, upřesnění, život sochaře, rodové souvislosti.

Zprávy

Jan Royt
Mojmír Hamsík (26. 11. 1921-20. 12. 2007)
Nekrolog

Recenze

Michael Rykl
Das Dürer-Haus. Neue Ergebnisse der Forschung, Nürnberg, Verlag des Germanischen Nationalmuseums, 2007
Recenze