Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2009


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Jan Klápště
Archeologie středověku v kruhu rodinném
Úvodník.

Studie

Petr Macek
Zámek v Děčíně – dvojí barokní proměna panského sídla
Stavební proměny, k otázce zemské pevnosti, urbanistická kompozice, význam a historické zakotvení.

Jan Anderle, Vilém Knoll
Dějiny a stavební vývoj hradu, zámku a zámeckého kostela ve Starém Hrozňatově (Kinsbergu)
Popis, vývoj, dosavadní archivní a archeologické výzkumy.

Richard Biegel, Michal Novotný
Stavba budov Československého zemědělského musea a Technického musea československého na Letenské pláni v Praze
Projekt, změna koncepce, realizace

Dagmar Černoušková, Zoja Matulíková, Martina Straková, Robert Václavík, Petr Všetečka
Vila Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách ve světle komplexního průzkumu
Výsledky komplexního průzkumu, možnosti prezentace, interpretace a metody obnovy domu.

Materiálie

Richard Přikryl, Miroslava Novotná, Zuzana Weishauptová, Aneta Šťastná
Materiály původního výplňového zdiva Karlova mostu a jejich skladba
Materiálové složení, způsob výstavby (druhá klenba, užití hydraulického pojiva).

Daniel Kovář
Vyobrazení dominikánského kláštera v Českých Budějovicích z přelomu 16. a 17. století
Popis pramene, který připívá k nejstarší ikonografii města, srovnávací materiál.

Martina Hrabová
Zapomenutá funkcionalistická vila architekta Karla Hannauera
Raná práce skrytá pod radikální přestavbou, důvody změny, význam autora.

Viktor Blažek, Jiří Slavík
Ještě ke křížovým cestám při poutních místech ve východních Čechách
Doplnění a upřesnění článku E. Zápalkové (Průzkumy památek 2/2007, s. 135–154).

Recenze

Alfréd Schubert
O vratech a dveřích zdobených dřevořezbou. David Junek: Polička - klasicistní vyřezávaná vrata a dveře, Polička, Městské muzeum, 2008
Recenze

Stavebně historické průzkumy

Tomáš Snopek
Seznam SHP uložených v plánové sbírce Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště, I. část - Josefov
Soupis

Z odborného tisku

Lukáš Hyťha, Hana Martinková
Obsah časopisu Průzkumy památek – přehled ročníků 11–15