Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2009


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Vít Jesenský
Souvislosti průzkumů a hodnocení památek
Úvodník

Studie

Jan Beránek
Stavební proměny arciděkanského kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Jan Anderle
Středověké etapy vývoje hradu Velhartice
Shrnutí dílčích průzkumových a dokumentačních prací, zpřesnění pohledu na vývoj a podobu hradu

Jiří Bláha, Jana Stará
Bývalá kino-kavárna v areálu brněnského výstaviště
Podoba intaktně zachované stavby

Materiálie

Jarmila Čiháková, Martin Müller
Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze
Způsob zakomponování stavby ústředního sálu grotty do nepravidelné části zahrady

Pavel Borský
Kostel sv. Jana Křtitele v Urbanově u Telče
Stavebně-historický vývoj

Michaela Balášová
Renesanční terakoty z bývalého zámku v Chomutově

Kateřina Adamcová
Socha sv. Františka Serafínského v Lysé nad Labem a Matyáš Bernard Braun
Revize předchozích restaurátorských zásahů přinesla nové autorské připsání

Jan Žižka
K používání skružových konstrukcí pro zastřešování hospodářských budov

Diskuse

Jarmila Čiháková, Martin Müller
Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze
Původní vzhled a vývoj interiéru Velké grotty

Zprávy

Jan Sommer
Operativní průzkum a dokumentace historických staveb v NPÚ – poznámky k postupu v roce 2008

Z odborného tisku

Zdeněk Dragoun, Hana Duhajská, Jarmila Hansová, Markéta Krmenčíková, Blanka Kynčlová, Hana Lukešová, Hana Martinková, Jitka Neužilová, Zdeňka Prokopová, Barbora Roučková, Jiří Slavík, Vlastimil Sochor, Vanda Svobodová, Zuzana Šonská
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2008