Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2010


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Ladislav Bezděk
Asfaltová deska
Úvodník

Studie

Jan Žižka
Stodoly vrchnostenských dvorů v Čechách od 16. do konce 19. století
Velké množství dokumentovaných dvorů umožňuje základní představu o podobě více jak jednoho tisíce velkých stodol bývalých velkostatků

Vladislav Razím
Hradební věž za domem čp. 361 ve Znojmě
K problematice palných zbraní v pozdně gotických fortifikacích


Jiří Bláha
Krovy z pomezí jižních Čech a Moravy inspirované úspornými návrhy Michaela Ranka
Popis, typy a vývojové vztahy krovů v dané oblasti

Materiálie

Zdeněk Dragoun, Jaroslav Podliska, Matouš Semerád
Románská okna domu čp. 156/I v Husově ulici v Praze
Odhaleny vnější líce dvojice okének severní stěny hlavní místnosti spodního podlaží zdejšího románského domu. V obou případech byly odkryty pozůstatky uzavíracích prvků oken.

Karel Kibic ml.
Operativní průzkum a dokumentace kostelů v Jindicích a v Krchlebech při opravě
Postihnout historický vývoj, původem středověkých staveb, umožnilo odkryté zdivo

Miroslav Kovář, Vojtěch Vaněk, Hana Hlaváčková, Petr Macek
Kostel sv. Bartoloměje v Třebovli ve středověku
Stavební podoba, nástěnné malby, vazby na stavby v oblasti

Ondřej Faktor
Nově objevené pozdně gotické nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích
Popis vyobrazení a stavu maleb

Pavel Borský
Dům čp. 1320 na Masarykově náměstí č. 60 v Jihlavě
Stavební a historická podoba

Recenze

Pavel Kroupa
Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700