Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2010


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Lýdia Kubeková
Pamiatkové výskumy na Slovensku

Studie

Kateřina Adamcová
Jan Adam Dietz a sochařská dílna
Činnost dílny, nově připsané práce.

Petr Skalický
Nástěnné malby v sakristii kostela sv. Haštala na Starém Městě v Praze, konzervace maleb a jejich planografická dokumentace z archivu NPÚ
Objev a průběh péče o dosud veskrze neznámé nástěnné malby.

Petr Skalický
Katalog nástěnných maleb v dnešní sakristii kostela sv. Haštala v Praze a jejich plánografické dokumentace, uložené v archivu NPÚ, ústředního pracoviště

Eliška Fechnerová
Kostel sv. Jiří v Chřibské příspěvek k poznání sakrální architektonické tvorby doby renesance v severních Čechách

Robert Šimůnek - Jaroslav Jiřík - Jan Kypta - Vlastimil Simota
Pozdně gotická kamna z domu čp. 1 v Milevsku - výraz společenského postavení?
Modelový příklad mezioborového zhodnocení pozůstatků kamen

Martina Kudlíková
Poznámka ke gotickým stavebním formám minoritského kláštera v Brně

Jiří Slavík
Trojice nejstarších vyobrazení hradu v Polné

Lubomír Zeman
Dianina lázeň v Paláci princů v Ostrově
Historie a stavební podoba nejstarší zachované zámecké lázně v českých zemích

Recenze

Barbora Klipcová - Petr Uličný
Jičínsko na plánech z Trauttmansdorffského archivu (1794–1840)

Z odborného tisku

Zdeněk Dragoun, Hana Duhajská, Jarmila Hansová, Markéta Krmenčíková, Blanka Kynčlová, Hana Lukešová, Hana Martinková, Jitka Neužilová, Zdeňka Prokopová, Barbora Roučková, Jiří Slavík, Vlastimil Sochor, Vanda Svobodová , Zuzana Šonská
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2009