Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2011


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Petr Macek
Mojmír Horyna a jeho význam pro stavebněhistorický průzkum

Studie

Milena Hauserová; Karel Nováček; Martin Čechura; Milan Falta
Románský kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně
Nová zjištění nejen k celé románské stavbě, ale i k jejím pozdějším osudům

Vladislav Razím
K počátkům hradu Landštejna
Shrnutí a revize dosavadních poznatků ke vztahu hradu a blízké osady Pomezí s rom. kostelem, nové dílčí poznatky

Thomas Kühtreiber
Jádro hradu Landštejna. Úvahy k časovému zařazení ze stavebněhistorického hlediska
Úvahy k časovému zařazení ze stavebněhistorického hlediska.

Vladimír Jakub Mrvík
Zámek v Kostelci nad Černými lesy v éře Lichtenštejnů (provoz a přestavby v 17.-19. století)
Stavebně historický vývoj v uvedeném období

Jiří Škabrada; Petr Dostál; Martin Ebel; Tomáš Kyncl
Vnější, dílenská část areálu Masarykova nádraží v Praze
Výsledky průzkumu vnější části nádraží.

Materiálie

Jaroslav Panáček; Michal Panáček
Dva gotickorenesanční portály z České Lípy
Podoba a původní umístění jediných zachovaných vstupních portálů městských domů ze 16. století

František Kašička; Pavel Zahradník
Neznámé dílo Anselma Luraga – barokizace kostela sv. Václava ve Strakonicích
Hřbitovní kostel sv. Václava, nové poznatky k původní podobě.

Jan Žižka
Budovy chlévů s příčným uspořádáním stání z 2. poloviny 19. století
Stavební podoba, příklady zachovaných budov, historické okolnosti změn ve stájním hospodářství

Iveta Černá; Dagmar Černoušková; Ivan Wahla; Milan Žáček; David Židlický
Vila Tugendhat v průběhu památkové obnovy
Postup a příklady operativní dokumentace stavby

Recenze

Zdeněk Dragoun
Oživená Staletá Praha