Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2011


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Richard Němec
Průzkumy památek v Bavorsku. Modely a realizace v systému státní památkové péče

Studie

Pavel Zahradník
Zámek v Mníšku pod Brdy. Archivní prameny a jejich význam pro poznání stavebního vývoje
Prezentace nálezů

Jan Leibl – Táňa Nejezchlebová – Kamil Podroužek
Kostel sv. Floriána v Ústí nad Labem-Krásném Březně
Historický, stavební vývoj, současný stav.

Petr Uličný
Chóry katedrály sv. Víta v Praze
Stavební podoba, historické prameny

Materiálie

Radim Vrla
Příspěvek k poznání stavebních dějin západní části jádra hradu Lukova
Dokumentace a stavební vývoj označené části hradu.

Ivan Pilný - Peter Szalay
Architektonicko-reštaurátorský výskum letného kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach
Původní podoba, plány, barevnost, současný stav

Recenze

Jan Kypta
Martin Gaži (ed.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví

Jan Kypta
Petr Kozák – Dalibor Prix – Michal Zezula a kolektiv, Kostel sv. Martina v Bohušově

Jan Kypta
Vladimír Maňas – Zdeněk Orlita – Martina Potůčková (eds.), Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy

Z odborného tisku

Zdeněk Dragoun, Linda Hajžmanová, Václava Horčáková, Markéta Krmenčíková, Blanka Kynčlová, Hana Lukešová, Hana Martinková, Irena Nováková, Zdeňka Prokopová, Jiří Slavík, Zuzana Stádníková, Vanda Svobodová, Zuzana Šonská
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2010