Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2012


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Jiří Varhaník
Průzkum a dokumentace v současné právní úpravě státní památkové péče
Úvodník.

Studie

Robert Šimůnek
Smečno v pozdním středověku. Počátky rezidenčního města Bořitů z Martinic
Sociální vzestup rodu, profánní a sakrální podoby jeho prezentace

Jindřich Záhorka, Pavel Zahradník
Zámek v Krásném Dvoře
Stavební podoba a vývoj na základě interpretace několika dochovaných půdorysů, dalších archivních pramenů a stavby samotné.

Petr Macek
Klasicizující tendence a jejich místo v barokní architektuře
Úvaha o klasicizujících tendencích a jejich uplatnění v barokním stavitelství.

Martina Flekačová
Architektura a urbanismus Valašského Meziříčí ve 20. století
Příklady moderní výstavby města

Materiálie

Jan Kypta, Jan Veselý
Obytná stavba v parkánu hradu Dívčího Kamene
Příspěvek k funkčnímu a prostorovému uspořádání sídla

Miloš Buroň, Jiří Slavík
„Patra jsou nezajímavá“. Výsledky operativního průzkumu a dokumentace domu čp. 41 na Velkém náměstí v Hradci Králové
Vyhodnocení průzkumných a dokumentačních prací dané lokality.

Jiří Jaroš, Zdeňka Míchalová
Konstrukce krovu severní věže poutního kostela Narození Panny Marie ve Vranově u Brna
Konstrukční a typologický rozbor, dendrochronologické datování

Jaroslav Panáček
K ikonografii augustiniánského kláštera v České Lípě
Přehled vyobrazení kláštera, nové stanovení autorství kresby z 18. století

Metodické články

Pavel Zahradník, Vladislav Razím
Potřeba metodiky archivního (historického) průzkumu v rámci SHP
Úvaha k metodice prací

Jan Žižka
O metodice průzkumu hospodářských dvorů
Metodika prací

Recenze

Jan Kypta
Roman Lavička – Robert Šimůnek, Městský farní kostel ve středověkých Čechách. Trhové Sviny 1280–1520

Petr Uličný
Jiří Kuthan – Jan Royt, Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů
Recenze.