Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2012


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Jiří Škabrada
Průzkumy lidové architektury včera a dnes
Úvodník.

Studie

Miroslav Kolka, Tereza Konvalinková
Plošný průzkum vesnických sídel na příkladu vesnice Pavlovice
Článek je výstupem zpracování metodiky pro provádění plošných průzkumů vesnických sídel na území ČR.

Zuzana Vařeková
Sedlec u Vysokého Mýta – Průzkum vesnických staveb
Vývoj půdorysu a zástavby, katalog vybraných objektů

Jan Kypta, Robert Šimůnek, Jan Veselý, Zdeněk Neustupný
Farní kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci ve 12.–14. století – Architektura jako odraz sociálních proměn
Dějiny obce, kostela, jeho stavební podoba.

Eva Vyletová, Alena Nachtmannová
Klášterní kostel cyriaků v Benátkách nad Jizerou
Historie kláštera, rozbor stavby.

Jaroslav Skopec, Václav Zeman
Kostel sv. Anny v Jedlce na Děčínsku
Zpřesnění dosavadních znalostí o historii kostela, zařazení do širšího kontextu souhlasných staveb přilehlé oblasti.

Michal Patrný
Stavební vývoj chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně od 14. do 20. století
Stavební vývoj s akcentem na rekonstrukci ve 20. století, přehled literatury

Materiálie

Vladislav Razím
Průchod v městské hradbě u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
Vztah obou staveb, hypotéza dřívější stavby na místě kostela

Ladislav Varadzin, Bořivoj Nechvátal
Nové poznatky o předrománském kostele centrální dispozice na Vyšehradě (Předběžná zpráva)
Výsledky archeologického průzkumu.

Jarmila Čiháková
Ke stavebním dějinám kláštera augustiniánů eremitů u kostela sv. Tomáše v Praze
Výsledky archeologického průzkumu

Radim Vrla
Poznámky ke stavebnímu vývoji severního traktu jádra hradu Buchlova
Popis situace - exteriéry, interiéry, fotografická dokumentace, vyhodnocení stavebního vývoje.

Lenka Češková
Plánování a výstavba jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně kolem roku 1600
Interpretace historických plánů

Pavel Zahradník
Špitál v Kuksu v roce 1713
Doplnění stavebního vývoje na základě nově zjištěných archiválií.

Kateřina Adamcová
Dominik Braun – štafíř nebo sochař?
Identifikace díla tohoto autora

Metodické články

Jan Pešta
Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel (informace k přípravě metodiky)

Petr Macek
Komplexní metodika stavebněhistorického průzkumu
Informace k přípravě metodiky

Jan Veselý
Příprava nové metodiky měřické dokumentace památkových objektů pro potřeby památkové péče
Informace k přípravě metodiky

František R. Václavík
Metodika inventarizace architektonických prvků
Informace k přípravě metodiky

Jakub Chaloupka
Dokumentace stavebních uměleckořemeslných prvků – k připravované metodice
Informace k přípravě metodiky

Recenze

Jan Kypta
Robert Šimůnek – Roman Lavička, Páni z Rožmberka 1250–1520: jižní Čechy ve středověku. Kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve středověkých Čechách

Jan Kypta
Martin Gaži (ed.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami

Jiří Varhaník
Ročenka pamiatkovýchh vyskumov 2010

Z odborného tisku

Petra Besperatová, Zdeněk Dragoun, Jakub Drozda, Linda Hajžmanová, Václava Horčáková, Blanka Kynčlová, Gerda Lorencová, Hana Martinková, Irena Nováková, Zdeňka Prokopová, Jiří Slavík, Zuzana Stádníková, Vanda Svobodová, Regina Sypecká, Zuzana Šonská, Pavlína Tejnecká
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2011