Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2013


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Vladislav Razím
20 let časopisu Průzkumy památek
Úvodník

Studie

Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Jan Veselý
Románské jádro a renesanční přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích na Sedlčansku
Stavební a historický vývoj kostela, jeho hodnota.

Jan Žižka
Brány vrchnostenských dvorů v Čechách od 16. do počátku 20. století
Průzkum hospodářského dvora, intaktně dochovaná brána z renesanční výstavby a zamyšlení nad podobou bran velkých hospodářských dvorů v Čechách.

Jiří Škabrada
Předpecní jámy ve venkovských domech v Čechách od 2. pol. 18. do 1. pol. 20. století
Studie se zabývá výskytem těchto útvarů v průběhu zhruba posledních tří staletí, kdy je již k dispozici větší množství věrohodného dokumentačního materiálu.

Zuzana Vařeková
Mravín u Vysokého Mýta – průzkum vesnických staveb
Plošný průzkum vesnice Mravín byl zpracován především kvůli dochovanému urbanismu.

Daniel Šnejd
Nové poznatky o rozšíření špýcharového domu na Českokrumlovsku
Výskyt špýcharového domu v nejvýchodnější části šumavského podhůří.

Materiálie

Eva Vyletová
Pozdně renesanční dům čp. 98 v Brandýse nad Labem
Shrnutí výsledků hloubkového průzkumu domu, který odhalil jeho pozoruhodnou pozdně renesanční výstavbu.

Radim Vrla
Hrad Brumov – nové poznatky a úvahy o stavebním vývoji ve 13.–16.století
Na základě výsledků výzkumu byly formulovány základní teze o stavebním vývoji hradu.

Jiří Slavík
Náchodský kostel sv. Vavřince – poznatky z obnovy interiéru
Při záchranném archeologickém průzkumu byly potvrzeny nedávno publikované hypotézy o vyšším stáří jižní věže a byla získána suma dalších informací, pozměňujících a doplňujících dosavadní představy o stavebním vývoji, podobě a vybavení chrámu.

Ondřej Belšík
Pozdně barokní krov kostela sv. Vavřince ve Výšovicích
Výsledky výzkumu kostela se zaměřením na konstrukci krovu sedlové střechy nad lodí a kněžištěm.

Šárka Radostová
Přírůstky středověkého fondu kulturních památek v roce 2013: Panna Marie Bolestná z pražského majetku a sv. Anna s Pannou Marií z Ostravy
Dvě nově objevené středověké polychromované dřevořezby.

Recenze

Ladislav Holík
Martin Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – stavební historie
Recenze.

Vladislav Razím
Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen
Recenze

Karel Kibic ml.
Martin Gaži – Jarmila Hansová, Svatyně na okrajích měst, Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech
Recenze

Z odborného tisku

Zdeněk Dragoun, Jakub Drozda, Linda Hajžmanová, Václava Horčáková, Blanka Kynčlová, Gerda Lorencová, Hana Martinková, Irena Nováková, Zdeňka Prokopová, Jiří Slavík, Zuzana Stádníková, Vanda Svobodová, Regina Sypecká, Zuzana Šonská, Zuzana Vařeková
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2012
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2012

Lukáš Hyťha, Hana Martinková
Bibliografický rejstřík časopisu Průzkumy památek, ročník 1–20, 1994–2013
Bibliografický rejstřík prvních 20 ročníků časopisu Průzkumy památek, roky 1994–2013.