Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2014


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Jindřich Noll
Památky 19. a 20. století, jejich ochrana a průzkumy

Studie

Daniel Kovář; Jan Kypta; Jaroslav Šulc
Architektura jako výraz sociálního vzestupu
Příklady z venkovského prostředí sklonku středověku a počátku novověku


Petr Uličný
Valdštejnský palác v Praze
Revidované dějiny, nové souvislosti


Eva Vyletová
Roubené městské domy 17. století v Bělé pod Bezdězem

Danuška Kouřilová
Komplex staven hospodářsko-provozního cgharakteru tzv. Červený zámek v Hradci nad Moravicí
Geneze architektonického záměru a vývoj stavební formy v procesu realizace


Materiálie

Petr Freiwillig
Vodní obilní a hořčičný mlýn v Dětřichovci
Příspěvek ke vztahu stavebního a technologického vývoje vodních mlýnů


Jiří Havlice; Libor Kodýdek; Daniel Šnejd
Středověké jádro domu zemědělské usedlosti čp. 1 V Mirkovicích
Výsledky hloubkového výzkumu


Karel Foud
Usedlost čp. 46 v Líšině
Příspěvek k poznání stavební výbavy selského dvora na jižním Plzeňsku


Jiří Švec; Zuzana Vařeková
Charakter a proměna vesnické zástavby v 19. století na příkladu Hrušové u Vysokého Mýta

Jan Hanzlík; Alena Sellnerová; Hana Veselá
Vývoj plužiny v Merbolticích od 17. století

Recenze

Pavel Kroupa
Ludwig der Bayer wir sind Kaiser!, (Hrsg. Peter Wolf, Evamaria Brockhoff, Elisabeth Handle-Schubert, Andreas Th.Jell, Barbara Six)

Jiří Varhaník
Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku

Z odborného tisku

Dita Roubíčková
Průzkumy Památek v odborném tisku za rok 2013