Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2015


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Helena Soukupová
Stodesáté narozeniny Václava Mencla
Dne 16. ledna 2015 uplynulo 110 let od narození mimořádného vědce a interpreta architektury doc. PhDr. Ing. arch. Václava Mencla, DrSc. Jeho životní dílo je mnohostranné: byl naším předním znalcem dějin středověké i lidové architektury, metodikem a organizátorem památkové péče, systematickým vědcem a pedagogem. Odborníci zabývající se průzkumy architektury dodnes oceňují jeho přínos památkové péči a snahu o záchranu našeho architektonického dědictví.

Studie

Jan Kypta, Robert Šimůnek, Jan Veselý
Kostel v Neustupově jako nekropole renesanční šlechty
Mikrosvět rezidenční vsi (1450–1620)


Adam Sekanina
Jan Antonín Richter (1712–1762) – olomoucký barokní sochař ve stínu svého mistra

Pavel Zahradník
Návrh architekta Jana Josefa Wircha na nový způsob stavby venkovských i městských budov a jeho další osudy

Alena Řičánková, Jaroslav Zeman
První liberecká „kinema“ Kino jako stavební typ a symbol nové doby

Materiálie

Ivan Peřina
K románské stavební etapě kostela sv. Mikuláše v Drchlavě

Aleš Mudra, Michal Patrný
Věžová sanktuaria v Českých zemích v období konfesionalizace

Eliška Racková, Jitka Svobodová
Renesanční jádro zámku v areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem - výsledky operativní dokumentace

Matěj Kruntorád
Zámek Hajany a jeho stavební vývoj

Aleš Navrátil
„Prachárna Hlídka 4“ ve špilberském parku

Zprávy

Radim Vrla, Petr Hudec, Jan Štětina
K praktickému využití výsledků operativních průzkumů – nová prohlídková trasa na hradě Buchlov

Recenze

Karel Kibic ml.
Roman Lavička, Pozdně gotické kostely na rožmberském panství

Květa Křížová
Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Sylva Dobalová, Jaroslava Hausenblasová: Hvězda (arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu)

Jan Kypta
Jan Adámek – Jarmila Hansová – Daniel Kovář – Roman Lavička – Zdeněk Mareš – Zuzana Thomová: Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Dalibor Prix
Richard Němec: Architektura – vláda – země. Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české.