Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2015


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Jan Kypta
Kultura bydlení jako nedohlédnutelný úběžník mezioborového výzkumu

Studie

Jan Dienstbier, Ondřej Faktor, Jan Royt
Stredoveké nástenné malby v suterénu broumovské fary

Jiří Slavík
Exkurz 1: Ke stavebnímu vývoji nynějšího děkanství v Broumově

Miroslav Křížek, Pavel Padevět
Exkurz 2: Restaurování středověké nástěnné malby Posledního soudu v suterénu broumovské fary

Petr Gláser, Zdeněk Marek
Exkurz 3: Moderní techniky restaurátorské dokumentace nástěnných maleb

Matouš Jirák, Jindřich Kolda, Jiří Slavík
Malba Tance smrti v chodbě Hospitálu v Kuksu

Eva Skarolková, Matouš Jirák
Exkurz 1: Restaurování nástěnných maleb v chodbě severního křídla Hospitálu v Kuksu

Matouš Jirák, Jindřich Kolda, Jiří Slavík
Exkurz 2: Katalog nástenných maleb Tance smrti v chodbe severního krídla Hospitálu v Kuksu

Kamil Podroužek, Vít Honys
Štuková výzdoba interiéru zámku v Milešove

Jakub Krček
Hospodářské dvory kladrubského kláštera v 2. polovine 18. století

David Tuma
Průzkum a dokumentace venkovských školních budov založených v 19. stol.

Materiálie

Jiří Bloch, Jarmila Hansová, Daniel Šnejd
Hamerský mlýn (Hammermühle) čp. 1 ve Starých Dobrkovicích u Českého Krumlova

Tereza Konvalinková, Martin Ouhrabka
Usedlost čp. 21 na Frýdštejně. Příspěvek k poznání historie a stavební podoby venkovského domu 1. poloviny 17. století

Karel Foud
Roubené sýpky z Močerad. Historický lidový stavební fond na Domažlicku ve světle nových poznatků

Eva Vyletová
Nález torza žebrové klenby v kláštere augustiniánu v Bělé pod Bezdězem

Tomáš Vítek
Příspěvek průzkumu krovu ke stavebním dějinám zámku Jánský Vrch

Eliška Racková, Zuzana Vařeková
Sgrafito zaniklé lunetové římsy zámku Orlice

Viktor Kovařík
Alabastrová řezba sv. Jana Nepomuckého ze soukromé sbírky v Čechách – nově objevené dílo sochaře Lazara Widemanna (Widmanna)

Recenze

Jan Kypta
Curt Becker et al. (Hrsg.): Thilo von Trotha. Merseburgs legendärer Kirchenfürst

Jan Kypta
Dalibor Prix: Kružbová okna presbytáře městského kostela v Uničově. O cestě jednoho motivu napříč 13. stoletím z Francie na Moravu

Z odborného tisku

Dita Roubíčková
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2014