Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek II / 2016


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

Dalibor Prix
Stavebně historické průzkumy, dějiny umění a periferie

Studie

Roman Lavička
Netolická archa v kapli zámku Hluboká nad Vltavou. Osudy, stáří a ikonografie pozdně středověkého oltáře

Eva Vyletová
Průzkum suterénu domů čp. 28 a 29 v Mladé Boleslavi. Příspěvek ke stavebnímu vývoji městského domu a parcelaci ve středověku

Jan Anderle, Linda Foster, Marcela Waldmannová
Pivovar a sladovna na hradě Velhartice

David Tuma
Průzkum a dokumentace venkovských školních budov z období od počátku 20. století do konce první republiky

Materiálie

Miloš Buroň, Ivan Peřina, Pavel Zahradník
K podobě hradu a zámku v Žacléři

Jan Štětina
Dokumentace severní fasády zámku Holešova

Daniel Šnejd, Jarmila Hansová
Sýpka usedlosti čp. 9 v Radošovicích

Karel Foud, Stanislav Plešmíd
Dveře roubených sýpek na příkladech datovaných staveb. Příspěvek k problematice poznání dobových výplní dveřních otvorů v lidové architektuře na Plzeňsku, Domažlicku a Klatovsku

Zdeňka Kortusová
Polonika v mobiliárních a knihovních fondech na území plzeňského kraje

Recenze

Josef Holeček
Jan Beránek, Petr Macek edd. – Metodika stavebněhistorického průzkumu.

Z odborného tisku

Eva Benáková, Zdeněk Dragoun, Jakub Drozda, Linda Hajžmanová, Petr Horák, Blanka Kynčlová, Bronislava Mollerová, Dita Roubíčková, Jiří Slavík, Monika Stádníková, Vanda Svobodová
Průzkumy Památek v odborném tisku za rok 2015