Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePrůzkumy památek I / 2017


OBSAH ČÍSLA:
(kliknutím na článek se dostanete na stránku s jeho resumé)

Úvodník

David Merta, Marek Peška
Nezisková organizace na poli archeologie a stavebněhistorického výzkumu

Studie

Dalibor Prix
Přestavba kostela sv. Martina v Sedlčanech ve 14. století

Zuzana Všetečková
„Příjezd, Setkání a Klanění sv. Tří králů“ na nástěnné malbě v presbytáři kostela sv. Martina v Sedlčanech

Markéta Pavlíková, Theodora Popova
Exkurz: Restaurování nástěnné malby „Průvod a Klanění tří králů“ v presbytáři kostela sv. Marina v Sedlčanech

Jan Štětina
Kostel sv. Václava v Hulíně

Jiří Bloch, Jarmila Hansová, Daniel Šnejd
Renesanční roubená světnice v čp. 24 ve Vyšším Brodě v kontextu obdobných dochovaných příkladů na Českokrumlovsku

Pavel Zahradník
Archivní zprávy k životu a dílu architekta a stavitele Josefa Jedličky (1702–1784)

Václav Zeman
Vzorník evangelických kostelů od Julia Zeissiga a jeho vliv na architekturu v Čechách na počátku 20. století

Materiálie

Karel Žák - Richard Přikryl - Zuzana Weishauptová
Posouzení původu neobvyklých hornin ve zdivu hradu Týřova

Vladislav Razím
Doplnění poznatků o stavebním vývoji věžového paláce hradu Týřova

Alena Hadravová
K identifikaci soch s antickou tematikou ze sochařské dílny rodiny Platzerů v zámeckém parku ve Lnářích

Daniel Lyčka
Voluptuární stavby v liechtensteinských parcích v Nových Zámcích u Litovle a v Adamově

Diskuse

Maroš Volovár
Kostol košických dominikánov a jeho kameňosochársky program

Recenze

Jiří Varhaník
Dalibor Janiš – Jiří Holík – Jana Langová – Radim Vrla: Hrad Lukov, proměny opevněného sídla