Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJakub Vítovský
K otázce autorství kostelů sv. Štěpána a sv. Jindřicha na Novém Městě pražském

In: Průzkumy památek 1/1994, ročník 1, str. 111-113

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Informace o dosud nepovšimnutém písemném prameni, který se týká druhého stavitele tohoto kostela pražského mistra Jiřího. Pramen rovněž pomáhá doplnit zprávy o budovatelích gotické Prahy a jejich společenském postavení.