Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Sommer
Nález ze západní stěny depozitáře kostela sv. Gottharda v Českém Brodě

In: Průzkumy památek 1/1994, ročník 1, str. 118-119

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Během oprav byl na východní stěně oratoře nad severní boční lodí zjištěn půlkruhový záklenek zrušeného portálku a kvádrová římsa.