Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJakub Vítovský
K datování, ikonografii a autorství Staroměstské mostecké věže

In: Průzkumy památek 2/1994, ročník 1, str. 15-44

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Na základě především uměleckohistorického zkoumání architektury a sochařské výzdoby, rovněž s využitím kamennických značek, navržena nová chronologie a autorské určení stavby.