Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMiroslav Plaček
K objevu pozdně románského paláce na zámku v Kunštátě a nástin vývoje hradu do začátku 16. století

In: Průzkumy památek 1/1995, ročník 2, str. 37-48

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Výsledky stavebně historické analýzy nádvorního průčelí nejstarší části původního hradu (intaktně dochovaný románský palác až do výše patra). Řada závěrů se liší od dříve zpracovaného SHP.