Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeVladislav Razím
K postupu výstavby středověké městské fortifikace

In: Průzkumy památek 2/1995, ročník 2, str. 43-50

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Na vybrané skupině fortifikací je sledována problematika postupu výstavby.