Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeDalibor Prix
Výsledky stavebně historického průzkumu kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách

In: Průzkumy památek 2/1995, ročník 2, str. 59-66

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Výsledky stavebně historického vývoje kaple (náměty k dalšímu uměleckohistorickému bádání o kapli samotné i šířeji o středověké architektuře moravsko-slezského pomezí).