Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeVít Jesenský
Průčelí kostela Narození Panny Marie v Křivsoudově a zhodnocení jeho pozdně gotické fasády

In: Průzkumy památek 2/1995, ročník 2, str. 67-76

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Popis nálezů (lomený gotický portál původního vstupu, trojice pozdně gotických oken, barevná úprava průčelí), rozbor a zhodnocení fasády - hodnota typologická a srovnávací.