Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJiří Fajt
Pozdně gotické řezbářství v Praze a jeho sociální pozadí (1430–1526)

In: Průzkumy památek 1995-Příloha, ročník 2, str. 1-112

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Volbou tématu autor reaguje na potřebu užší a jasnější specifikace studované problematiky. Materiál podrobně zpracovává formou katalogu. Ve zvláštní kapitole je uveden výčet řezeb, u nichž na základě studia došlo k zásadně odlišným datacím. (příloha časopisu Průzkumy památek č. 1995/2)