Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeLibor Jan, Vít Jesenský
K funkci a stavební podobě johanitských komend na Moravě

In: Průzkumy památek 1/1996, ročník 3, str. 75-86

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Pokus o obecnější charakteristiku podoby a funkce johanitských komend na území Moravy.