Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJitka a Ladislav Svobodovi, Jiří Slavík
Stavebně historické průzkumy - Seznam stavebně historických průzkumů v archivu PÚ Pardubice

In: Průzkumy památek 1/1996, ročník 3, str. 124-128

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Do seznamu byly kvůli úplnosti pojaty i starší práce, nesplňující dnešní požadavky na stavebně historické průzkumy. Jedná se především o stavebně historické analýzy, obsahující obvykle pouze vyhodnocení stavebního vývoje v grafické formě. Po úvaze jsme zařadili i nejstarší popisy bez hodnocení (Josefov-opevnění) a jeden z nejstarších průzkumů městského jádra (Turnov) z r.1944-45 i tzv. umělecko či stavebně historické rozbory, zachycující buď objekty zaniklé anebo velmi významné, jimž dále nebyla věnována dostatečná pozornost. Tento typ průzkumů byl prováděn především v sedmdesátých letech pražským SÚPPOP.
Systém ukládání nespisové dokumentace, který je zaveden v našem ústavu, užívá k identifikaci jednotlivostí kombinaci označení archivní značka - uložení. Tuto úplnou identifikaci uvádíme v sestavě hesla. Seznam udává stav k 17.listopadu 1995.