Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeDagmar Černoušková
Obchodně živnostenský pavilón Brněnských výstavních trhů

In: Průzkumy památek 2/1996, ročník 3, str. 101-110

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Urbanistická a architektonická koncepce, stavební podoba a další úpravy, průběh stavby.