Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeDagmar Sedláková
Podnětné nálezy v Arcibiskupském paláci v Praze

In: Průzkumy památek 2/1996, ročník 3, str. 117-122

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Nové poznatky z první renesanční stavební etapy arcibiskupství, porovnání s archivními prameny, plány, ikonografií a dříve zpracovaným SHP.