Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeZdeněk Dragoun, Jaroslav Peška
Archeologické průzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

In: Průzkumy památek 2/1996, ročník 3, str. 143-148

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných v roce 1995 jsme postupovali stejným způsobem jako v předchozích letech, a museli tak řešit i podobné problémy. Jestliže jsme před rokem konstatovali, že množství regionálních periodik narůstá, můžeme letos tento trend potvrdit a předpokládáme, že napříště by měly být obě části, tedy archeologická a památkářská, odděleny. Rejstřík by zřejmě mohl zůstat společný. V části regionálních periodik se pak budeme snažit o větší důslednost a kompletnost jejich zpracování. Rezervy pociťujeme zejména v partii moravské. Jsme přesvědčeni, že v nejbližší době dokážeme odstranit nedostatky, které si postupně uvědomujeme, a že se předkládaný přehled stane významným pomocníkem památkové obce nejen při orientaci v jednom z nejpříbuznějších oborů, za který archeologii považujeme, ale i v upozornění na bohatou činnost pracovníků činných na aktivitách blízkým památkovým na regionálních úrovních.